Ringeklokken som har Wi-Fi, kamera, mikrofon og høyttaler.

 

IMG_5670