Kontroll av backup-batterier er viktig for sikker drift ved strømbrudd.