Med trådløs alarm fra YouSafe kan enkelt sikre bygge midlertidig.

Direkte-melding til vekter eller eget personell er valgfritt!