Kameraovervåking i båthavna

Kameraovervåking av høy kvalitet godt egnet for båthavner.

Overvåking av utsatte steder i båthavna kan være avgjørende med tanke på besøk av uvedkommende.

Med YouSafe sitt system har man også mulighet for å åpne for at medlemmene kan logge seg på å se hvordan det står til.

Med kameraovervåking og våre skilter montert minsker risikoen for besøk av uvedkommende.

Sikkerhet for borettslag og Sameie

Smart kameraovervåkning med moderne AI-funksjoner gjør overvåkning og søking i logg enkelt og meget brukervennlig for styret i borettslaget.

Porttelefon fra CAME BPT

Vi har teknikere med spesialkompetanse på porttelefon fra CAME / BPT

Stort utvalg av utstyr på lager eller med kort leveringstid

Adgangskontroll

Produksjon av adgangskort og id kort. Lag dit eget design.

Adgangskontroll

Kode, kort, tag, eller Bluetooth. Våre lesere godtar alt.

Er du ikke på stedet kan du slippe inn besøket fra app eller web

Anbefalt kameraovervåking

kameraovervåking er ikke bare kameraovervåking.

I våre kamera ligger en rekke funksjoner og muligheter.

Trygghetsalarm

Eldre som bor alene kan ha stor nytte av en enkel trygghetsknapp.

Vi setter opp varsling til familie eller bekjente som kan bistå.

Henges i snor rundt halsen eller som armbånd.