Kameraovervåking i båthavna

Kameraovervåking av høy kvalitet godt egnet for båthavner.

Overvåking av utsatte steder i båthavna kan være avgjørende med tanke på besøk av uvedkommende.

Med YouSafe sitt system har man også mulighet for å åpne for at medlemmene kan logge seg på å se hvordan det står til.

Med kameraovervåking og våre skilter montert minsker risikoen for besøk av uvedkommende.